Psicologia Infantil i Juvenil

Tal i com hem citat a l’inici, tenir un fill/a sota la teva responsabilitat junt amb algun trastorn, problema, dificultat o dèficit, pot arribar a generar estrès, desesperació i esgotament físic i mental.

Per això, de manera individual m’agradaria ajudar-te a pal·liar els problemes que ens trobem en el nostre dia a dia amb els nostres fills.

Es el context en el que es desenvolupa un nen/a, on queden reflectits els possibles problemes o preocupacions. A l’escola passen moltes hores al dia amb els seus iguals sota unes normes, responsabilitats, obligacions i en ocasions estan sotmesos a estrès. Es possible que un nen tingui un baix rendiment escolar, problemes de conducta o un baix estat d’ànim per diferents motius. Entre els meus habituals trobem:

En una gran quantitat de casos, els psicòlegs s’encarreguen d’ajudar a la familia i a l’infant amb conflictes del dia a dia. Des de Psicologia Salas s’ofereix un servei psicològic en diferents àrees:

  • Problemes de conducta en nens i adolescents dins de la llar familiar facilitant-te pautes i assessorament individualitzat.
  • Intervenció davant de dificultats com la impulsivitat i hiperactivitat del menor relacionada amb el dèficit en l’autocontrol emocional, control de la ira i la gestió del enfado.
  • Treballar amb problemàtiques emocionals que poden donar-se a la infància i en l’adolescència (com la depressió i l’ansietat)
  • Actuar davant el fracàs escolar que pot produir-se per diferents motius: problemes d’atenció i concentració, problemes d’aprenentatge, falta de motivació pels estudis o problemes emocionals que poden estar interferint
  • Intervenció i assessorament i/o assessorament a famílies amb nens amb Trastorn del Espectre Autista (TEA)
  • Simptomatologia i problemes emocionals que poden sorgir derivats del Bullying escolar
  • Intervenció en problemes y en les dificultats en l’adquisició d’habilitats socials
  • Abordatge a problemes associats als trastorns de conducta alimentària com la preocupació extrema per perdre o guanyar pes, una imatge corporal alterada o la presència d’atracons entre d’altres